فیلتر نوشته

بارداری خارج از رحم یا EP

بیماریهای مقاربتی که شامل عفونت های دستگاه تناسلی می باشد