امروزه کاشت ابرو transplantation  eyebrow یکی از رایج ترین عمل های زیبایی به شمار می آید
پوست خارجی ترین قسمت بدن است که نقش محافطتی و پوششی دارد و از 3 لایه به نامهای اپیدرم، درم وهیپودرم تشکیل شده است جداکنند
Loading...