بسیاری از افراد برای داشتن زیبایی بیشتر ظاهری و همچنین داشتن شکمی صاف به عمل های زیبایی روی می آورند
امروزه کاشت ابرو transplantation  eyebrow یکی از رایج ترین عمل های زیبایی به شمار می آید
پوست خارجی ترین قسمت بدن است که نقش محافطتی و پوششی دارد و از 3 لایه به نامهای اپیدرم، درم وهیپودرم تشکیل شده است جداکنند
امروزه معیارهای زیبایی با گذشته بسیار تفاوت کرده است، داشتن صورت و ظاهری زیبا خواسته هر انسان و مخصوصا هر خانمی است.
Loading...