نوع گفتگو
جنسیت

ما را در پیج های اینستاگرام دنبال کنید

پشتیبانی

021-91090037

دکتر عليرضا خليل زاده

دکتر عليرضا خليل زاده

پزشک عمومی

0.0
0.0/5

نظام پزشکی: 98068

تجربه: 18سال

تعداد مشاوره: 11

دکتر عليرضا خليل زاده

دکتر عليرضا خليل زاده

پزشک عمومی

0.0
0.0/5

نظام پزشکی: 98068

تجربه: 18سال

تعداد مشاوره: 11

دکتر نعمت الله لشکری پور

دکتر نعمت الله لشگری پور

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

0.0
0.0/5

نظام پزشکی: 41750

تجربه: 20 سال

تعداد مشاوره: 10

دکتر نعمت الله لشکری پور

دکتر نعمت الله لشگری پور

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

0.0
0.0/5

نظام پزشکی: 41750

تجربه: 20 سال

تعداد مشاوره: 10

Loading...