مراقبت از پوست و مو

مراقبت از پوست و مو

پوست خارجی ترین قسمت بدن است که نقش محافطتی و پوششی دارد و از 3 لایه به نامهای اپیدرم، درم وهیپودرم تشکیل شده است جداکنند