بررسی شبکیه چشم

400,000 تومان

5/5

بررسی شبکیه

در بخش خدمات تشخیصی شبکیه (OCT & Angiography) بیمارستان چشم پزشکی ، تمام اقدامات با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تجهیزات و با حضور متخصصین آموزش دیده ارائه می‌شود.

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

WhatsApp
Telegram