آب سیاه

8,500,000 تومان

5/5

گلوکوم یا آب سیاه یکی از بیماری های چشمی است که طی آن عصب بینایی در اثر عواملی مانند افزایش فشار داخل چشمی (به اختصار فشار چشم) آسیب می بیند. از آن جا که عصب بینایی مسئولیت انتقال اطلاعات بینایی به مغز را برعهده دارد، آسیب آن (به تدریج) موجب نقص میدان بینایی می شود و در صورتی که بیماری درمان نشده و پیشرفت کند، در نهایت می تواند به نابینایی کامل منجر شود.

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

WhatsApp
Telegram