ما را در پیج های اینستاگرام دنبال کنید

پشتیبانی

021-91090037

دکتر محمود قرهی

دکتر محمود قرهی

 متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات

0.0
0.0/5

نظام پزشکی: 65260

تجربه: 21 سال

تعداد مشاوره: 10

دکتر محمود قرهی

دکتر محمود قرهی

 متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات

0.0
0.0/5

نظام پزشکی: 65260

تجربه: 21 سال

تعداد مشاوره: 10