نوع گفتگو
نوع گفتگو
جنسیت
جنسیت

ما را در پیج های اینستاگرام دنبال کنید

پشتیبانی

021-91090037

دکتر ولی خزائی

دکتر ولی خزائی

پزشک عمومی

5/5

نظام پزشکی: 83857

تجربه: 21 سال

تعداد مشاوره: 10

دکتر ولی خزائی

دکتر ولی خزائی

پزشک عمومی

5/5

نظام پزشکی: 83857

تجربه: 21 سال

تعداد مشاوره: 10