ما را در پیج های اینستاگرام دنبال کنید

پشتیبانی

021-91090037

دکتر فریدالدین معصومی

دکتر فریدالدین معصومی

پزشک عمومی

0.0
0.0/5

نظام پزشکی: 30405

تجربه: 32 سال

تعداد مشاوره: 10

دکتر فریدالدین معصومی

دکتر فریدالدین معصومی

پزشک عمومی

0.0
0.0/5

نظام پزشکی: 30405

تجربه: 32 سال

تعداد مشاوره: 10