ما را در پیج های اینستاگرام دنبال کنید

پشتیبانی

021-91090037

دکتر نادر حقیقی

دکتر نادر حقیقی

متخصص بیهوشی

0.0
0.0/5

نظام پزشکی: ۷۸۱۰۸

تجربه: ۱۰ سال

تعداد مشاوره: 10

دکتر نادر حقیقی

دکتر نادر حقیقی

متخصص بیهوشی

0.0
0.0/5

نظام پزشکی: ۷۸۱۰۸

تجربه: ۱۰ سال

تعداد مشاوره: 10

دکتر نعمت الله لشکری پور

دکتر نعمت الله لشگری پور

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

0.0
0.0/5

نظام پزشکی: 41750

تجربه: 20 سال

تعداد مشاوره: 10

دکتر نعمت الله لشکری پور

دکتر نعمت الله لشگری پور

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

0.0
0.0/5

نظام پزشکی: 41750

تجربه: 20 سال

تعداد مشاوره: 10