نوع گفتگو
نوع گفتگو
جنسیت
جنسیت

ما را در پیج های اینستاگرام دنبال کنید

پشتیبانی

021-91090037

دکتر هادی کاظمی

دکترای پزشکی

5/5

نظام پزشکی: 57747

تجربه: 10 سال

تعداد مشاوره: 10

دکتر هادی کاظمی

دکترای پزشکی

5/5

نظام پزشکی: 57747

تجربه: 10 سال

تعداد مشاوره: 10