پکیج های درمانی

کاشت ابرو با طراحی لیزری تراکم بالا

محدوده: زعفرانیه

شهر: تهران

14,000,000 تومان

کاشت ابرو با طراحی لیزری تراکم متوسط

محدوده: زعفرانیه

شهر: تهران

12,000,000 تومان

کاشت مو با دستگاه تمام اتوماتیک با تراکم بالا

محدوده: زعفرانیه

شهر: تهران

35,000,000 تومان

کاشت مو با دستگاه تمام اتوماتیک با تراکم متوسط

محدوده: زعفرانیه

شهر: تهران

25,000,000 تومان

کاشت مو با دستگاه تمام اتوماتیک با تراکم کم

محدوده: زعفرانیه

شهر: تهران

15,000,000 تومان

تزریق آنزیم چربی سوز صورت

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

2,000,000 تومان

تزریق آنزیم چربی سوز غبغب

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

1,980,000 تومان

تزریق آنزیم زیر چشم

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

1,980,000 تومان

تزریق آنزیم لب

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

1,900,000 تومان

تزریق آنزیم خط خنده

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

1,900,000 تومان

بوتاکس رفع اخم

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

1,800,000 تومان

بوتاکس لبخند لثه

محدوده: پاسداران

شهر: تهران

2,580,000 تومان