دیگه نگران هزینه درمانت نباش !!!
میشه بدون ضامن هزینه درمانمُ شرایطی پرداخت کنم ؟

مراکز ارائه دهنده خدمات

برای ایجاد درخواست باید مرکز خدماتی تمایل به گرفتن خدمات در آن را دارید انتخاب نمائید 

اعتبار آترینا دکتر چیه ؟

مرکز مورد نطر خود را از میان مراکز درمانی و زیبایی خود انتخاب کنید .

مبلغ اعتبار خود را تعیین کرده و نوع باز پرداخت آن را انتخاب کنید .

اطلاعات هویتی شامل تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی یا رسید تعویض آن ، تصویر ستد معتبر مالکیت یا اجاره محل سکونت، تصویر چک ( در صورتی که ضمانت شما چک باشد )

پس از بارگداری مدارک ، پیک شرکت جهت امضایقرارداد و ( چک صیادی / سفته ) و اخذ مدارک شما ، در محل مراجعه می نماید .

بعد از انجام کامل مراحل ، کد استفاده از اعتبار در اختیار شما قرار میگیرد .

بعد از مراجعه به مرکز خدماتی کد را در اختیار مرکز قرار داده و از خدمات آن استفاده میکنید .

نسبت به پرداخت اقساط خود در مواعد مقرر در اپلیکیشن اقدام می نمائید .