افتخارات

                             لوح تقدیر CSR

                           مسئولیت اجتماعی 

                                    1399

                               تندیس نخستین اجلاس

                 مسئولیت پذیری اجتماعی واخلاق حرفه ای

                                             1399

                                          تندیس 

                 اولین نمایشگاه بین الملی گردشگری سلامت

                                            1397

                                   تقدیر نامه

   چهارمین کنگره بین المللی سلامت کشور های اسلامی

                                       1398

            مجوز تسهیلگری بین المللی سلامت آترینا

                                    ایزو 26000