ما را در پیج های اینستاگرام دنبال کنید

پشتیبانی

021-91090037

دکتر هدی السادات اعتمادزاده

دکتر هدی السادات اعتمادزاده

متخصص زنان و زایمان

0.0
0.0/5

نظام پزشکی: ۱۳۱۸۰۹

تجربه: ۷سال

تعداد مشاوره: 12

دکتر هدی السادات اعتمادزاده

دکتر هدی السادات اعتمادزاده

متخصص زنان و زایمان

0.0
0.0/5

نظام پزشکی: ۱۳۱۸۰۹

تجربه: ۷سال

تعداد مشاوره: 12