هلدینگ گردشگری سلامت ایران با هدف ایجاد و بهینه سازی زیر ساخت های گردشگری سلامت تشکیل گردیده است تا بتواند با بهره گیری از تجربه افراد متخصص در این صنعت به

مدیران و پزشکان مراکز درمانی بزرگ و کوچک کمک کند که به راحتی بتوانند به بازار های جهانی دست یابند و توانمندی های ارزشمند خود را که در دنیا مثال زدنی می باشد را در مقایسه

با رقبای بین المللی حوزه گردشگری سلامت به معرض دید گذاشته و سهم بیشتری از بازار جهانی را به دست آورند .

به همین منظور کارشناسان هلدینگ آمادگی پاسخگویی و مشاوره  به شما فعالین عزیز را دارد تا در هر یک از بخش های ذکر شده ذیل تا موفقیت کامل همراه شماباشند .

 

IHTH
مشاوره مستقیم 6181258-0938
IHTH